Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U vindt het privacy statement hier.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Ik span mij in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Stefan Triep aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Stefan Triep of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan mijzelf. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Stefan Triep.

Wat houd mij bezig

- Automatisering van processen

- Custom besteloplossingen

Social media

LinkedIn